Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 32 tytułów spełniających kryteria: Zarządzanie przedsiębiorstwem -- Polska -- 1990- -- konferencje.
Sortuj wg: 
   Ogranicz:  
 Nast.

 1.
Przedsiębiorstwo i Region / [Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Ekonomii. Katedra Ekonomiki i Zarządzania].
Autor: Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Ekonomiki i Zarządzania.
Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Ekonomii. Katedra Ekonomiki i Zarządzania, 2009-.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 2.
Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej / red. nauk. Tadeusz Kocowski, Jan Gola.
Autor: Kocowski, Tadeusz (1951- ). Red., Gola, Jan (nauki prawne). Red., Uniwersytet Ekonomiczny (Wrocław). Wydawnictwo.
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 372
 Dodaj do listy podr. 

 3.
Syčasnì adaptivnotransformacìjnì pỉdhodi do formuvannâ ỉnstitucìnih zasad reglamentacìї fỉnansovo-ekonomìcnoї dìâl'nostì pìdprièmstv v umovah reformacìjnogo suspìl'stva (ìnnovacìjnì aspekti) : materìali Drugoї Bseukraїns'koї naukovo-prakticnoї konferencìї pamʾâtì pocesnogo profesora THTU akademìka NAN Ukraїni Čumačenka Mikoli Grigoroviča : 25-27 bereznâ 2013 roku, Ternopìl', Ukraїna / Mỉnỉsterstvo osvỉti ỉ nauki, molodỉ ta sportu Ukraїni Ternopỉl'skiǰ Nacỉonal'nij Texnỉcnij Unỉversitet ìmenỉ Ìvana Pulûâ [et al.].
Autor: Ukraina. Mìnìsterstvo osvìti i nauki, molodì ta sportu.
Ternopìl's'kij Nacìonal'nij Tehnìcnij Unìversitet, 2013.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 4.
Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii / red. nauk. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz.
Autor: Kaleta, Andrzej. Red., Moszkowicz, Krystyna. Red., Uniwersytet Ekonomiczny (Wrocław). Wydawnictwo.
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 260
 Dodaj do listy podr. 

 5.
Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych : kapitał w operacyjnym i strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem/ red. nauk. Wiesław Szczęsny, Jan Turyna.
Autor: Turyna, Jan. Red., Szczęsny, Wiesław (finanse). Red., Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania. Wydawnictwo Naukowe.
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 6.
Zarządzanie przedsiębiorstwem w praktyce : prace doktorantów / red. nauk. Barbara Dobiegała-Korona.
Autor: Dobiegała-Korona, Barbara. Red.
Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 7.
Gospodarka polska w warunkach kryzysu : materiały z VI konferencji doktorantów, Szczecin, 26-27 marca 2010 r. / redakcja Ewelina Niewiadomska, Agnieszka Politowicz, Anna Strzelczak ; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.
Autor: Niewiadomska, Ewelina. Redaktor, Politowicz, Agnieszka. Redaktor, Strzelczak, Anna. Redaktor, Volumina.pl Daniel Krzanowski., Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2010.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 8.
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / pod red. Adama Stabryły.
Autor: Stabryła, Adam (1942- ). Red., Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków). Wydawnictwo.
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 1
 Dodaj do listy podr. 

 9.
Procesy zarządzania w zmieniającej się gospodarce / pod red. nauk. Tadeusza Dyra i Zbigniewa Kwaśnika.
Autor: Dyr, Tadeusz. Red., Kwaśnik, Zbigniew. Red.
Radomska Szkoła Wyższa, 2008.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 10.
O nowy ład gospodarczy w Polsce / pod red. nauk. Ryszarda Bartkowiaka, Janusza Ostaszewskiego.
Autor: Bartkowiak, Ryszard. Red., Ostaszewski, Janusz (1956- ). Red., Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Oficyna Wydawnicza.
Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

  1234Nast.

Dodaj/Usuń z listy podręcznej (maks=100, np. 1,2 5-20) 

Format:HTMLTekstowyOddzielone znakiemMLAChicago
Wyślij pozycje emailem: (maks=100, np. 1,2 5-20) 
Temat: 
Wyślij do (email):

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal